Historie

From ProsIT

Revision as of 23:27, 1 October 2008 by Chrismi (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Historien er skrevet ned av Christian Mikalsen, med forbehold om vekslende hukommelse. Jeg har også invitert Nikolai Andersen og Unni Løland til å legge til det de husker fra sine glansdager.

Contents

Oppstart

ProsIT ble startet etter ønske fra Institutt for Informatikk, rett etter profesjonsstudiet i Informatikk ble startet i 2001. Hensikten med profesjonsstudiet var å lage et undervisningsopplegg hvor man la opp til at studentene skulle få stor "kullfølelse". Profesjonsstudentene skulle få egne terminalstuer, grupper og lesesaler slik at man ble godt kjent med medstudenter.

For å bidra til et godt sosialt miljø blant profesjonsstudentene tok IFI initiativ til å opprette en sosialforening. Foreningen er registrert i Brønnøysund som "Profesjonsstudentene ved Institutt for Informatikk", og drives under navnet ProsIT. Åpningen av ProsIT ble feiret på IFI med champagne og taler, og ble lovet støtte fra IFI til aktiviteter.

ProsIT har i mange år fått støtte fra budsjettet til Programrådet for Profesjonsstudiet, av midler som er satt av til sosiale tiltak for nye studenter. Støtten er gitt til den årlige Hemsedal-turen, og til enkelttiltak som fadderordningen og fester. Deltakeravgiften til Hemsedal-turen hadde også innbakt 100 kroner i beregnet overskudd, som ble brukt til ProsIT-arrangementer resten av året.

Aktiviteter

ProsIT har formelt ansvaret for bokskaptildeling på profesjonsstudentenes lesesal, og disponerte lesesal og terminalstue på PO-bygget på vegne av profesjonsstudentene. Foreningen hadde også et enkelt kontor med tilknyttet møterom liggende i terminalstuen på PO-bygget. Kontoret ble mest brukt til lager for foreningens eiendeler, men har også blitt brukt til styremøter og Lego-kvelder (som er grunnen til PCen som stod der). I praksis har svært få profesjonsstudenter brukt lesesalen de siste årene, og den har stått tom for det meste av tiden (sannsynligvis pga. beliggenhet og dårligere fasiliteter i PO-bygget).

ProsIT hadde i starten noen studenter som var aktive med på "de faglige" bitene av profesjonsstudiet, og arbeidet blant annet for terminalstudier og lesesaler. I de siste årene har ProsITs fokus gått i retning av sosiale aktiviteter.

På generalforsamlingen i 2006 ble det (av Aslak Johannesen) foreslått å organisere en komite kalt "ProsIT hverdagsliv" som skulle diskutere hvordan ProsIT igjen kunne jobbe for profesjonsstudentenes rettigheter, og hvordan vi kan påvirke IFI ift. byggingen av IFI2. Komiteen hadde noen møter og det ble satt opp en epostliste, men arbeidet kom aldri systematisk i gang.

Tidligere har ProsIT også arrangert legokvelder hvor det blant annet har blitt bygget en "øl-hente-robot" og en "shotte-helle-robot". Legokveldene samlet fast en liten gjen, men prosjektet døde ut etter ildsjelene bak det sluttet.

Etter oppstarten arrangerte ProsIT en del fester på RF-kjelleren. Pga. uprofesjonell økonomisk håndtering av RF-kjelleren ble festene fra høsten 2004 for det meste arrangert i kjelleren på Helga Engs hus. Fra høsten 2007 sluttet ProsIT å leie Helga Engs, ettersom leieprisene ble økt relativt mye pga. opprydding i tidligere snusk blant kjellerforeningene. De fleste av ProsITs fester ble deretter flyttet til RF-kjelleren eller IFI.

På generalforsamlingen i 2006 ble det opprettet en bedriftskomite, som skulle jobbe med markedsføring av profesjonsstudentene mot arbeidslivet, og arrangere bedriftsbesøk og andre næringslivsaktiviteter. Siden Navet ble startet i samme periode (og ProsITs bedriftskomite var med på oppstarten), ble bedriftsforeningen faset ut. I mellomtiden rakk den kun å arrangere et bedriftsbesøk hos Opera Software våren 2007, som samlet 20-30 studenter.

Ledere

  • Knut-Johannes Dahle (oppstart - høst 2003)
  • Unni Løland (høst 2003 - høst 2006)
    • Nestleder: Erik Richvoldsen (2003 - 2004) og Nikolaj Andersen (2005)
  • Christian Mikalsen (høst 2006 - høst 2008)
    • Nestleder: Nikolaj Andersen (2006 - 2007) og Kenneth Andre Krøgenes (fra 2007)
  • Eirik Frode Mikalsen (fra høst 2008)
    • Nestleder: Kenneth Andre Krøgenes

Ting og tang

Protokoller

Forslag til ny logo

Det første det nye styret gjorde høsten 2006 var å bytte ut nettsidene med dagens Wordpress-baserte side, og bytte ut den gamle logoen. I forbindelse med byttet ble det laget en del forskjellige forslag (noen seriøse og noen mindre seriøse), som ligger på logosiden

Gammel nettside

Har lagt ut kopi av ProsITs første nettside - en skikkelig godbit!

Den er ikke helt fungerende nå, men hvis man tar seg tid til litt chmod på filene, samt litt fiksing siden HTML-koden er absolutt adressert, så bør det være kjapt gjort å få den opp. Legg spesielt merke til den flotte logoen!

Personal tools